TERTULIA DIALOGIKOAK BIGARREN HEZKUNTZAN

Pentsamendu kritikoa eta parte-hartze aktiboa sustatzen dugu tertulia dialogikoen bitartez hizkuntzako jakintzagaietan

 

Solasaldi dialogikoak pentsamendu kritikoa, komunikazio eraginkorra eta ikasgelan parte-hartze aktiboa sustatzeko tresna pedagogiko indartsu gisa sortu dira. Elkarrizketa-gune egituratuak dira, eta parte-hartzaileek gai jakin bati buruzko ideiak, pentsamenduak eta ikuspegiak partekatzen dituzte.

Irakasleak gidari gisa jardungo du, eztabaida bideratuz, galdera bizigarriak planteatuz eta elkarrizketa gaian mantentzen dela ziurtatuz. Bere zeregina ez da ezagutza ematea, pentsamendu-prozesua bideratzea baizik. Bertan pentsamendu kritikoa sustatzen da, ikasleei hainbat ikuspegiri buruz aztertu, zalantzan jarri eta hausnartzeko erronka botatzen zaienean.

Ikasleek beren ahozko adierazpeneko, entzute aktiboko eta argudiatzeko trebetasunak hobetzen dituzte eta parte hartzeko motibatuago sentitzen diren giroa sortzen da, haien iritziak baloratu eta errespetatu egiten baitira.

 Ikuspegi hori hartzean, irakasleak ingurune hezitzaile aberasgarri bat lantzen du, ikasleak mundu errealaren erronkei konfiantzaz eta trebetasunez aurre egiteko prestatzen dituena.