Jasangarritasuna

"Eskola Jasangarria” agiriarekin Eskolako Agenda 21 programan nabarmentzeko esperientziak dituzten eskolak goraipatu nahi dira. Hauen lana, prozedurak, esperientziak eta, azken finean, eskolaren hezkuntza, partaidetza eta jasangarritasun kalitatea errekonozitu nahi da.

Egape Ikastola BHIk 2012-2013 ikasturtean jaso genuen Eskola Jasangarria Ziurtagiria.

 

 

2012-2013 ikasturtean jasotako ziurtagiria 2017-2018 ikasturtean berretsi genuen, etengabe eta pausoz pauso, jasangarritasunerantz doan Ikastola garela erakutsi eta gero. 

 

 

IRAES 21 Euskal Erkidego Autonomoko ikastetxe jasangarrien sarea da, hau da, Eskola Jasangarria agiria lortu duten ikastetxeen sarea eta, batera, jasangarritasunerako hezkuntza bultzatzen dutenak.

IRAES 21 Ikasleak, "Eskola Jasangarriek" osatzen duten IRAES 21 sarearen azpi-sare bat da. Bertan ikasleek hartzen dute protagonismo osoa esperientziak trukatzen, proposamenak egiten, eta blogean proposatzen zaizkien lanak argitaratzen. 2016-2017 ikasturtean sortu zen lehen aldiz gure ikasleen Iraes 21 Taldea eta ordutik blogean parte hartzen dute.

 http://iraes21-ikasleak.blogspot.com/search/label/Egape%20BHI

 

ESKOLAKO AGENDA 21 PROIEKTUA

Ikastola Eskolako Agenda 21 programaren barnean  dago, ingurumenaren hobekuntzarako konpromisozko jarrerak eta baloreak sustatzeko asmoz.

Programa garatzen daramatzagun urteetan gai hauek landu ditugu: hondakinak, ura, energia,  Klima aldaketa, Biodibertsitatea, Mugikortasuna, Elikadura jasangarria, Herri jasangarria eta aisialdia, Paisaia… 

Agenda 21eko plana ikastetxean garatzeko jarraitzen diren urratsak

 1. Komunikazioa eta sentsibilizazioa

Ikasturte hasieran eskola komunitateko partaide guztiei Agenda 21eko proiektuan landuko den gaia aurkezten zaie eta honi buruzko informazioa partekatzen da (protokoloa, konpromisoak…). Gaiaren aurkezpenaren ondoren, sentsibilizazio jarduera edo ekintzaren bat egiten  saiatuko gara ikasleei eta irakasleei zuzendurik.

2. Diagnostikoa

Diagnostikoari dagokionez bi atal bereizten dira: curriculuma eta ikastetxeko kudeaketa.

Curriculum diagnostikoa: irakasleak arduratzen dira lantzen den gaiaren diagnostikoa egiten arlo ezberdinetan.

Ikastetxeko kudeaketa: urtean landuko den gaiari lotuta ikastetxearen egoera zein den aztertuko da. Lan hau burutzeko ikasleek irakasleen laguntzarekin hainbat behaketa, neurketa eta galdeketa bete  behar izaten dituzte. Horretarako tutoretza-saioak erabiltzen dira, beraz funtsezkoa da tutoreen zein orientatzailearen parte hartzea diagnostikoaren antolaketan.

3. Ekintza-plana

Hainbat jarduera antolatzen dira ikastetxeko maila guztietan. Jarduera batzuk curriculumari dagozkio eta arlo ezberdinetan burutzen dira, beste batzuk kudeaketaren ingurukoak dira eta azkenik, partaidetzari dagozkion jarduerak burutzen dira ikastetxean zein herri mailan. Bestalde, herri mailan antolaturiko foroetan parte hartzen da herriko beste ikastetxeekin batera, egindako ekintzen ondorioak aurkezteko eta udalari gaiaren inguruan jasotako proposamenak helarazteko.

4. Ebaluazioa

Ikasturte amaieran proiektuaren memoria egiten da. Memoriako ebaluazio atalean hobekuntza-helburuen betetze maila adierazten da eta neurri zuzentzaileak proposatzen dira. Gainera zenbait erabaki edo konpromiso hartzen saiatzen gara ikastetxeko curriculum eta kudeaketan txertatuko direnak. Hobekuntza-helburuak eta neurri zuzentzaileak hurrengo ikasturteko Urteko Planean gehitzen dira.