Ikasketa kooperatiboa

IKASTEKO KOOPERATU, KOOPERATZEN IKASI (IK/KI)

Egape Ikastolan badaramatzagu urte batzuk IK-KI metodologiaren bidez lan egiten. Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan hasitako ibilbideak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan jarraipena du. Urtez urte maila eta arlo ezberdinetara zabaldu eta orokortu dugu metodologia hau.

 

Ikasketa kooperatiboen jarduera

 

 • Azken urte hauetan ikastetxe askorentzat erreferente bilakatu gara hainbat ikastetxeetatik irakaslegoarekin gure esperientzia partekatzera deitu baitigute.
 • Irakasleok ikasturtean zehar hainbat formazio saioetan parte hartzen dugu eta gure esperientziak partekatzeko  web orri bat sortu dugu: https://egapeikki.wixsite.com/ikki

 

Eskola inklusiboa eta ikasketa kooperatiboa elkarri estu lotuta daude, ikasleen aniztasunari erantzuteko aukera gehiago ematen baitu.  

Ikasleak DBH bukatzean diziplina barruko oinarrizko konpetentziaz gain, zehar konpetentziak ere  bereganatu behar ditu eta metodologi honek horretarako aukera ematen du:

 • Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.
 • Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.
 • Elkarbizitzarako konpetentzia.
 • Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.
 • Izaten ikasteko konpetentzia.

HELBURUAK:

Ikasketa kooperatiboen helburuak

NOLA EGITEN DUGU?

 • Ikasleak talde heterogeneo txikietan lanean jartzen ditugu (4 edo 5 ikasle), beti irakaslearen gidaritzapean.
 • Taldeak denbora tarte batean mantentzen dira ikasturtean zehar, hiruhilero taldez aldatzen dira.
 • Talde lanean ikasle bakoitzak rol bat betetzen du. Modu honetara taldekide guztiek parte hartzeko aukera bermatzen da.
 • Ikasle guztiei proposatutako edukiak ikasteko aukera zabaltzen diegu, norberaren ahalmenak neurri gorenera eraman ahal izateko. 
 • Talde lanak azken emaitzetan bere balio izaten du eta horretarako Talde Planean txertatutako talde helburuak, rolak eta helburu pertsonalak baloratzen ditugu hainbat unetan.